W dniu 16 października 2003 roku przypadał jubileusz 25-lecia wyboru Karola Wojtyły na Papieża.

W związku z tym Pan Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Zduńskowolskiego zamówił Mszę Świętą. Również tego samego dnia przypadł jubileusz 10-lecia abstynencji jednego z mieszkańców wsi Czechy. W uroczystym odprawieniu Mszy Św. w kaplicy Miłosierdzia Bożego w Czechach wzięło udział wielu mieszkańców i zaproszeni goście, między innymi: Starosta Powiatu Zduńskowolskiego, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu, Wójt gminy Zduńska Wola, pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, prezesi i członkowie klubów abstynenckich.

Po mszy odbyło się okolicznościowe spotkanie, podczas którego ustalono, że istnieje potrzeba zainicjowania ruchu trzeźwościowego na terenie wsi. Następne spotkanie zainteresowanych osób odbyło się 19.10. 2003r. i wzięło w nim udział 6 osób, w tym 4 alkoholików.

Pierwszy miting odbył się 12 października. Zgromadziło się ponad 20 osób uzależnionych i współuzależnionych, z których większość zadeklarowało chęć przynależności do klubu abstynenckiego. Wybrano Przewodniczącego, któremu powierzono opracowanie statutu. W dniu 30 listopada został zatwierdzony Statut, a ponieważ grupa liczyła ponad 10 osób postanowiono założyć Klub Abstynencki im. Jana Pawła II w Czechach. Powiadomiono o tym fakcie władze Powiatu i Gminy Zduńska Wola.

29 marca 2007 roku zostaliśmy zarejestrowani jako Stowarzyszenie w Sądzie Rejonowym w Łodzi i działamy do chwili obecnej jako Stowarzyszenie Abstynentów - Klub Abstynenta im. Jana Pawła II w Czechach.

Wojewódzki System Informacji dla osób z problemem alkoholowym i rodzin w kryzysie
 jest własnością Związku Stowarzyszeń Abstynenckich Województwa Łódzkiego
 Copyright © 2017-2021 ---. All Rights Reserved ZSAWL